Waarom je bedrijf erkennen?

Je onderneming biedt stageplaatsen aan voor hbo/wo-stagiairs of afstudeerders. Je kunt op je eigen website een opdracht plaatsen en wachten tot er studenten reageren.

Of… Je laat je bedrijf erkennen als ELBHO-erkend stagebedrijf. Je maakt hiermee de kans aanzienlijk groter dat je stageplaats wordt vervuld. ELBHO heeft samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten. Zij hechten waarde aan stagebedrijven waarvan de kwaliteit is gewaarborgd door een onafhankelijke organisatie zoals Stichting ELHBO.

Stichting ELBHO hanteert twee typen voorwaarden. De voorwaarden aan het bedrijf en de voorwaarden aan (potentiële) bedrijfsbegeleiders.

Voorwaarden bedrijf

 • Bij de organisatie werken minimaal 0,5 fte op HBO/WO-niveau.
 • De organisatie bestaat langer dan 2 jaar en is van onbesproken gedrag.
 • Er zijn voldoende faciliteiten om stagiairs/afstudeerders te plaatsen (werkplek, begeleidingstijd, technische hulpmiddelen).
 • De student ontvangt een redelijke en billijke stagevergoededing.
 • De student werkt aan opdrachten die representatief zijn voor de beoogde mate van groei en ontwikkeling.
 • De student wordt in staat gesteld om aan zijn/haar competenties te werken in een praktijkgerichte setting.

Voorwaarden bedrijfsbegeleider

 • De bedrijfsbegeleider heeft aantoonbare ervaring in het vakgebied/de sector waarin de beoogde student zal stagelopen/afstuderen.
 • De bedrijfsbegeleider heeft daarnaast een opleiding afgerond in het hoger onderwijs.
 • De bedrijfsbegeleider heeft zichzelf op de hoogte gesteld van de eisen die door een opleiding aan het stagelden en/of afstuderen worden gesteld.
 • Er is te allen tijde een vervangende bedrijfsbegeleider werkzaam, die bij afwezigheid van de (primaire) bedrijfsbegeleider, de begeleiding van de student kan overnemen.

Ja, ik wil een erkenningsgesprek!

Stuur een bericht.

Wij nemen contact met je op.

 

Het erkenningsgesprek wordt bij uw bedrijf afgenomen of in overleg telefonisch.

  Procedure erkenning

  Stichting ELBHO hanteert de volgende procedure voor erkenning van een bedrijf.

  Voor bedrijven die worden voorgedragen door een hogeschool of universiteit (erkenning op voordracht), geldt dat stap 1  kan worden vervangen door een telefonische intake

  Stap 1

  PraktiZ als erkenningadviseur van Stichting ELBHO legt een bedrijfsbezoek af en beoordeelt je bedrijf onder andere op:

  • Hoeveel medewerkers werken bij het bedrijf?
  • Welke medewerkers kunnen stagiairs begeleiden?
  • Beschikt jouw bedrijf over voldoende faciliteiten om een stagiair een opdracht te laten uitvoeren?
  • Bied je de stagiair een redelijke en billijke stagevergoeding?

  Stap 2

  PraktiZ vult samen met u het formulier ‘Verzoek tot Erkenning’ in. Indien PraktiZ van mening is, dat (nog) niet aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, legt zij het verzoek voor aan de reviewcommissie van de desbetreffende sector.

  Stap 3

  Alvorens Stichting ELBHO tot volledige erkenning over gaat, is het van belang dat er minimaal één Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider werkzaam is binnen jouw organisatie. U kunt zich hiervoor inschrijven bij PraktiZ als de Erkende ELBHO®-opleider.

  Stap 4

  Na erkenning wordt jouw Erkenningsstatus bijgewerkt in het ELBHO Bedrijvenregister.

  LET OP

  Vanaf 1 september 2017 wordt onderscheid gemaakt tussen ‘aspirant-stagebedrijf’ en ‘volledig erkend stagebedrijf’. Het stagebedrijf krijgt maximaal 1 jaar de status ‘aspirant-stagebedrijf’. Zodra één of meer bedrijfsbegeleiders zijn gecertificeerd, wordt de ‘aspirant’-status omgezet in ‘volledig erkend stagebedrijf’.

  Tarieven

  Stichting ELBHO is een stichting (zonder winstoogmerk) die bedrijfsbezoeken uitvoert en de exploitatie verzorgt van het ELBHO Bedrijvenregister, hbo-stagemarkt.nl, wo-stagemarkt.nl en het toegangsportaal voor onderwijsinstellingen.

  Klik op tarieven voor de bedragen van validatieproces, het plaatsen van stagevacatures en vervangende materialen.

  Stichting ELBHO

  Stichting ELBHO erkent stagebedrijven in het hoger onderwijs. ELBHO wil daarmee de kwaliteit van (afstudeer) stages in het hoger onderwijs borgen. Met een erkenning kan een bedrijf zich onderscheiden van andere stagebedrijven:

  √ opgenomen worden in het nationale ELBHO-bedrijvenregister

  √ vacatures plaatsen op hbo-stagemarkt.nl

  √ certificeren van bedrijfsbegeleiders

  √ deelnemen aan stagemarkten voor erkende stagebedrijven.

  PRAKTIZ

  Telefoon: 085 – 1306827

  E-mail: info@praktiz.nl

  praktiZ is onderdeel van 4xi

  © ontwerp4leren | privacy & disclaimer