Jouw praktiZ-voordeel:

√ ELBHO®-gecertificeerde opleider

√ ervaringsdeskundige trainers

√ praktische leermiddelen

√ ontmoeten bedrijfsbegeleiders

ELBHO-CISHE® certificaat

√ online of op locatie heel Nederland

√ incompany & corporate maatwerk 

Hbo/wo-stagiair: een frisse kijk op zaken!

Heb je al ervaring met hbo/wo-stagiairs in je bedrijf? Dan weet je dat het werken met stagiairs in de eerste plaats leuk moet zijn. Je haalt een nieuwe ‘medewerker’ binnen met een frisse kijk op zaken!

Voorwaarde voor succes is een juiste match tussen jou en de stagiair. Je gaat immers voor een langere periode intensief samenwerken. Een aantal onderwerpen zal je met de stagiair moeten bespreken. Hoe kijk je naar de stagiair en wat verwacht je qua kennis, maar ook qua inzet en gedrag? En hoe kijkt jouw stagiair naar de organisatie en wat verwacht hij van jou?

Is de juiste match tot stand gekomen? Heb je de stage- of afstudeeropdracht goed afgestemd met je stagiair en de eisen die de opleiding stelt? Dan kunnen jullie aan de slag!

De opleiding ELBHO®-gecertificeerd bedrijfsbegeleider begint bij de werving van stagiairs. En geeft jou vervolgens handvatten om alle competenties te verwerven die je nodig hebt om een hbo/wo-stagiair te begeleiden, te beoordelen en het proces te evalueren. Ander bijkomend voordeel: je wordt opgeleid met andere bedrijfsbegeleiders. Je leert dus van én met elkaar!

Schrijf je vandaag in voor de ELBHO®-opleiding tot gecertificeerd bedrijfsbegeleider!

Opleiding ELBHO®-gecertificeerd bedrijfsbegeleider | 2 dagen

Bedrijfsbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van hbo/wo-stagiairs. Zij nemen deze rol serieus. Dat is niet voor niets. Het goed begeleiden van hbo/wo-stagiairs legt een grote verantwoordelijkheid bij de bedrijfsbegeleider.

Hoe zorg je voor een passende stage- of afstudeeropdracht? Hoe werf je een stagiair en voer je een solliciatiegesprek? Hoe begeleid en beoordeel je? Hoe bepaal je of iets goed of minder verliep? Tegen welke valkuilen loop je aan? En hoe ga je daarmee om?

De erkende opleiding ELBHO®-gecertificeerd bedrijfsbegeleider van praktiZ bereid je voor op het in de praktijk werven, begeleiden, beoordelen en evalueren van hbo/wo-stagiairs. Tijdens de tweedaagse opleiding leer je vooral door te doen. Het intensief en praktisch trainen van vaardigheden is bedoeld om de praktijk zo realistisch mogelijk na te bootsen en het leerrendement te verhogen.

Alle onderdelen van het werk als bedrijfsbegeleider komen aan bod: je oefent met het schrijven van een stage- of afstudeeropdracht, je voert een solliciatiegesprek, een voortgangs- of beoordelingsgesprek. Je zult ervaren dat je met behulp van verschillende gesprekstechnieken in staat bent om de student te voorzien van (voortgangs) gerichte feedback en beoordeling.

Qua kennis biedt de opleiding je inzicht in de verschillende vormen van stages & eisen van de opleiding, de vereisten van de Stichting ELBHO, hoe om te gaan met uren, werktijden en ziekte, juridische & ethische aspecten en functiebeperking en aanpassing van werkomstandigheden.

De eisen die aan het examen worden gesteld bestaan uit twee onderdelen. Ten eerste ben je aanwezig en doe je actief mee aan de opleiding. Ten tweede leg je een portfolio aan met bewijsstukken van het geleerde en de beoefening daarvan in de praktijk. Heb je beide onderdelen met goed gevolg afgelegd, dan ontvang je het ELBHO-CISHE® certificaat (Certified Internship Supervisor for Higher Education). Vanaf dat moment ben je officeel een ELBHO®-gecertificeerd bedrijfsbegeleider!

Programma

Tijdens de tweedaagse opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • competenties van de bedrijfsbegeleider
 • soorten stages & afstuderen
 • formuleren stage- of studeeropdracht
 • werving & matching
 • begeleiding & taken bedrijfsbegeleider
 • beoordelen & taken bedrijfsbegeleider
 • planning, voortgang en deadlines
 • vormen van feedback & gespreksvaardigheden (criterium gericht interview)
 • waarnemen en objectief beoordelen
 • vereisten Stichting ELBHO
 • juridische en ethische aspecten
 • functiebeperking en werkomstandigheden

Kosten

De tweedaagse opleiding tot ELHBO®-gecertificeerd bedrijfsbegeleider kost 595 euro exclusief btw.

Download de folder van de opleiding

Wil je de informatie over de tweedaagse opleiding tot gecertificeerd bedrijfsbegeleider nog eens rustig nalezen?

Geldigheid certificaat

Het certificaat dat je na afronding ontvangt heeft geen vervaldatum. Wel gelden een aantal voorwaarden:

√ Het jaarlijks bijwonen van een workshop van minimaal 3 scholingspunten.

√ In 3 jaar tijd tenminste 2 stagiairs begeleiden.

√ Positieve beoordeling van stagiairs met behulp van evaluatieformulieren.

√ Begeleiden van stagiairs bij een ELBHO-gecertificeerd stagebedrijf.

PRAKTIZ

Telefoon: 085 – 1306827

E-mail: info@praktiz.nl

praktiZ is onderdeel van 4xi

© ontwerp4leren | privacy & disclaimer